فایل های دسته بندی کامپیوتر - صفحه 1

کتاب رایانش ابری رشته کامپیوتر

کتاب رایانش ابری رشته کامپیوتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قلم نوری

دانلود پاورپوینت قلم نوری

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP

دانلود پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

دانلود پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

دانلود پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام

دانلود پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن

دانلود پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی