فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

آفات مهم گیاهان فضای سبز

آفات مهم درختان - درختچه ها - گیاهان علفی و پوششی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره 553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

شناسایی کمی و کیفی مواد مؤثره 553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه مشاغل رسته كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

مجموعه مشاغل رسته كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انکشـــاف زراعت

انکشـــاف زراعت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تریپس گندم

کنترل آفت # اندام شناسی آفت # مقدمه #

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اکولوژی گیاهی مناطق جنگلی و بیابانی

اکولوژی علمی است که به مطالعه علمی اثرات متقابل گیاهان با عوامل محیطی می پردازد و توزیع و وفور گیاهان را مشخص می کندکلمه اکولوژی برای اولین بار توسط دانشمندی آلمانی به نام ارنست هیکل (Ernst Haeckel) در اواخر قرن نوزدهم به کار رفت. بوم شناسی (Ecology)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عمليات تحت فشار

دانلود پاورپوینت عمليات تحت فشار

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شناسنامه و نمودار مراحل انجام كار معاونت بهبود توليدات گياهي مديريت باغباني

دانلود پاورپوینت شناسنامه و نمودار مراحل انجام كار معاونت بهبود توليدات گياهي مديريت باغباني

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی