فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

دانلود پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی

دانلودپاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع با موضوع شیشه

دانلودپاورپوینت جامع با موضوع شیشه

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل