فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

کتاب جامعه شناسی خودمانی حسن نراقی

کتاب جامعه شناسی خودمانی حسن نراقی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آسیب شناسی اجتماعی صدیق سروستانی

دانلود کتاب آسیب شناسی اجتماعی صدیق سروستانی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1تا5 امادگی دفاعی+پاسخنامه

سوالات تستی درس 1تا5 امادگی دفاعی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران با آمریکا

مقاله حاضر در صدد شناخت و مقایسه ابعادآموزش وپرورش کشور ایران با کشور آمریکا دردوره ابتدایی پرداخته است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی

دانلود پاورپوینت مهارتهای اساسی ارتباط بین فردی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

دانلود پاورپوینت مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومی

دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خدمت

دانلود پاورپوینت خدمت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی