فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت برچسب محتواي غذايي مواد مصرفي را بخوانيد

دانلود پاورپوینت برچسب محتواي غذايي مواد مصرفي را بخوانيد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بحران نامه‌هاي ناخواسته الكترونيك

دانلود پاورپوینت بحران نامه‌هاي ناخواسته الكترونيك

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آناليز روغن

دانلود پاورپوینت آناليز روغن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل روندکار کارخانه شیر پاستوریزه

روندکار کارخانه شیر پاستوریزه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ

دانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تأثير سموم دفع آفات نباتی در ايمنی مواد غذايی

دانلود پاورپوینت تأثير سموم دفع آفات نباتی در ايمنی مواد غذايی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت برچسب غذايی مواد مصرفی

دانلود پاورپوینت برچسب غذايی مواد مصرفی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری مواد نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری مواد نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل