فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

دانلود کتاب زبان تخصصی در آموزش و پرورش ابتدائی منصور کوشا

دانلود کتاب زبان تخصصی در آموزش و پرورش ابتدائی منصور کوشا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود حل المسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن فارسی شامل حل تمرین جلد اول

دانلود حل المسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن فارسی شامل حل تمرین جلد اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس ورزش و نیرو (2)-بخش اول کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس ورزش و نیرو (2)-بخش اول کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس ورزش و نیرو (2)-بخش دوم کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس ورزش و نیرو (2)-بخش دوم کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس سفر انرژی کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس سفر انرژی کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس شگفتی های برگ کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس شگفتی های برگ کتاب علوم ششم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس بی مهره ها کتاب علوم چهارم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس بی مهره ها کتاب علوم چهارم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس انرژی نیاز هر روز ما (2) کتاب علوم چهارم دبستان به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس انرژی نیاز هر روز ما (2) کتاب علوم چهارم دبستان به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

دانلود جزوه اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی