فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

جزوه یا خلاصه: روش های ارزشیابی آموزشی مولف: دکتر علیرضا کیامنش

جزوه یا خلاصه: روش های ارزشیابی آموزشی مولف: دکتر علیرضا کیامنش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب روانشناسی شناختی دکتر زارع / پیام نور

خلاصه کتاب روانشناسی شناختی دکتر زارع

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روانشناسی مرضی کودک و نوجوان / دکتر محمد خدایاری فرد / قابل سرچ

کتاب روانشناسی مرضی کودک و نوجوان / دکتر محمد خدایاری فرد / قابل سرچ

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد روان شناسی یادگیری در آموزش

آگاهی علمی درباره یادگیری برای ایجاد و بهبود عملکردها یا کارکردهای سازنده(زبان‌آموزی ، مهارت‌ها ، آموزش و پرورش رسمی و شایستگی‌ها ) و مثبت، کاستن از عملکردها یا کارکردهای فرساینده و نفی (اختالالت یادگیری، بدآموزی ها،رفتارهای نابهنجار، افکار و ارزیا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکاتب روانشناسی / قابل سرچ

جزوه مکاتب روانشناسی / قابل سرچ

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آکادمی روان ما / فایل صوتی ملاک های بازی

آکادمی روان ما / فایل صوتی ملاک های بازی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آکادمی روان ما / جزوه ملاک های بازی

آکادمی روان ما / جزوه ملاک های بازی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل صوتی مراحل یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا/ توجه، به یادسپاری، بازتولید حرکتی، انگیزشی.

فایل صوتی مراحل یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا/ توجه، به یادسپاری، بازتولید حرکتی، انگیزشی.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب روانشناسی رشد 2/ دکتر حمید کمرزرین/قابل سرچ

خلاصه کتاب روانشناسی رشد 2/ دکتر حمید کمرزرین/ قابل سرچ

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی