فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

...کتاب ...جنایات بشری یا آدم فروشان قرن بیستم

...کتاب ...جنایات بشری یا آدم فروشان قرن بیستم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مواد مخدر

پاورپوینت مواد مخدر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت سایبری

اهمیت امنیت سایبری در سالهای اخیر بهواسطه افزایش اتکا به فناوری اطالعات و اینترنت رشد چشمگیری داشته است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی سال ۹۹

فایلِ موجود، شامل *اصل* سوالات آزمون آیین نامه سال ۹۹ می‌باشد.

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)

دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هماهنگي

دانلود پاورپوینت هماهنگي

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان

دانلود پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهيم اساسی انگیزش

دانلود پاورپوینت مفاهيم اساسی انگیزش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی