فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت اقتصاد خرد

دانلودپاورپوینت اقتصاد خرد

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

دانلودپاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت

دانلودپاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

دانلودپاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل