فایل های دسته بندی نمونه سوالات ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود سوالات ضمن خدمت بررسی تحلیل و روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن سراسری

دانلود سوالات ضمن خدمت بررسی تحلیل و روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی وبازآموزی مبانی علمی آن سراسری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی اسکرچ مقدما

دانلود سوالات ضمن خدمت تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی کردستان

دانلود سوالات ضمن خدمت اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی کردستان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با مدیریت مصرف انرژی کرمان

دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با مدیریت مصرف انرژی کرمان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت نرم افزار تخصصی اسکرچ

دانلود سوالات ضمن خدمت نرم افزار تخصصی اسکرچ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت تحلیل برنامه درسی « كتب تازه تالیف دوره متوسطه» سراسری

دانلود سوالات ضمن خدمت تحلیل برنامه درسی « كتب تازه تالیف دوره متوسطه» سراسری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی لرستان

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت آموزی روانی و اجتماعی لرستان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت تولید ابزارهای آموزشی

دانلود سوالات ضمن خدمت تولید ابزارهای آموزشی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس

دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی