فایل های دسته بندی ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

جواب دوره راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) سال 1400

محتوای دوره آموزشی «راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) سال 1400

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت (منشور گام دوم انقلاب)

دانلود سوالات ضمن خدمت (منشور گام دوم انقلاب)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ضمن خدمت (فرهنگ بسیج)

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت (فرهنگ بسیج)

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ضمن خدمت (مهارت های فردی آسیب شناسی فرهنگی و جنگ نرم )

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت (مهارت های فردی آسیب شناسی فرهنگی و جنگ نرم )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ضمن خدمت (هوشمند سازی مدارس-مرحله مقدماتی )

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت (هوشمند سازی مدارس-مرحله مقدماتی )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ضمن خدمت (به سوی فهم قرآن سوره صف)

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت (به سوی فهم قرآن سوره صف)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تیم سازی و کار گروهی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تیم سازی و کار گروهی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ضمن خدمت (پدافند غیرعامل)

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت (پدافند غیرعامل)

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی با کد 9140096

دانلود سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی با کد 9140096

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی