فایل های دسته بندی فایل های معلمان - صفحه 1

جزوه کامل عربی نهم

شامل تمام قواعد کلاس نهم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل عربی هشتم

شامل تمام قواعد کلاس هشتم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل عربی هفتم

شامل تمام قواعد کلاس هفتم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونگی ایجاد علاقه در یکی از دانش آموزان برای انجام به موقع و کامل تکالیف

اقدام پژوهی چگونگی ایجاد علاقه در یکی از دانش آموزان برای انجام به موقع و کامل تکالیف

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونگی رفع مشکل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان

اقدام پژوهی چگونگی رفع مشکل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی رفع مشکل اضطراب در دانش آموزان

اقدام پژوهی رفع مشکل اضطراب در دانش آموزان

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی رفع استرس در دانش آموز

اقدام پژوهی رفع استرس در دانش آموز

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درک مفاهیم علوم

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درک مفاهیم علوم

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی رفع مشکل نارسانویسی(ریزنویسی) در دانش آموز

اقدام پژوهی رفع مشکل نارسانویسی(ریزنویسی) در دانش آموز

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی