فایل های دسته بندی دانلود اقدام پژوهی - صفحه 1

مهارت آموزی دانش آموزان و معلمین (اقدام پژوهی)

دانلود مهارت آموزی دانش آموزان و معلمین (اقدام پژوهی)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعالم رامتین

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعالم رامتین را در پایه ششم برطرف سازم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی علاقمند کردن دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش علاقمند کنم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به انشا و مطالعه علاقه مند کنم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به انشا و مطالعه علاقه مند کنم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان رابه نماز جماعت ترغیب کردم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان رابه نماز جماعت ترغیب کردم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به امر حجاب علاقه مند نماييم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به امر حجاب علاقه مند نماييم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم تفکر و بینش دینی را در دانش آموزان نهم نسبت به آینده تغییر دهیم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم تفکر و بینش دینی (معنوی) را در دانش آموزان نهم نسبت به آینده تغییر دهیم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم با بازیهای محلی رغبت دانش آموزان را به مدرسه افزایش دهیم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم با بازیهای محلی رغبت دانش آموزان را به مدرسه افزایش دهیم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی