فایل های دسته بندی پاورپوینت درسی - صفحه 1

پاورپوینت فردوسی فرزند ایران فارسی (پنجم ابتدایی)

دانلود پاورپوینت فردوسی فرزند ایران فارسی (پنجم ابتدایی)

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه (منابع آب و خاک)

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه (منابع آب و خاک)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مطالعات اجتماعی چهارم دبستان درس 16 (آب و هوا)

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی چهارم دبستان درس 16 (آب و هوا)

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زبان انگلیسی هشتم متوسطه (درس پنجم)

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی هشتم متوسطه (درس پنجم)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم متوسطه (گرما و بهینه سازی مصرف)

دانلود پاورپوینت علوم هفتم متوسطه (گرما و بهینه سازی مصرف)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی هشتم متوسطه (فصل پنجم)

دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم متوسطه (فصل پنجم)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش تدریس زبان فارسی (بهمن زندی)

دانلود پاورپوینت روش تدریس زبان فارسی (بهمن زندی)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ادبیات انقلاب (فارسی هشتم)

دانلود پاورپوینت درس ادبیات انقلاب (فارسی هشتم)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی نهم متوسطه (فصل پنجم)

دانلود پاورپوینت ریاضی نهم متوسطه (فصل پنجم)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی