فایل های دسته بندی تجربیات برتر تربیتی - صفحه 1

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد شهر ما خانه ی ما بخوانیم سوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد شهر ما خانه ی ما بخوانیم سوم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجربه مدیریتی : چگونه توانستم دانش آموزان ترک تحصیل کرده دوران کرونا را به مدرسه بازگردانم ؟

این پژوهش با هدف حل مشکل ترک تحصیل و بازگرداندن دانش آموزان ترک تحصیل کرده دبیرستان دخترانه ---- در سال تحصیلی 1400-1399 ، خصوصا متاثر از شرایط شیوع کرونا و مجازی شدن آموزش که نیاز به دسترسی به اینترنت به وسیله رایا...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تدریس ریاضی اول ابتدایی (تم 3، 6، 8، 14)

دانلود روش تدریس ریاضی اول ابتدایی (تم 3، 6، 8، 14)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تدریس زبان فارسی دبستان

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تدریس زبان فارسی دبستان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

دانلود تجربه برتر خبره به عالی بررسي مشكلات و چالش ها در زمينه بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان

دانلود تجارب سنجش و ارزشیابی و ابتکار حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل مصاحبه با معلمان برای مهارت آموزان ماده 28

دانلود فایل مصاحبه با معلمان برای مهارت آموزان ماده 28

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی