فایل های دسته بندی دانلود گزارش تخصصی - صفحه 1

دانلود فایل گزارش کارورزی ۱و۲و۳ رشته شیمی

دانلود فایل گزارش کارورزی ۱و۲و۳ رشته شیمی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی معلمان اول ابتدایی

دانلود گزارش تخصصی معلمان اول ابتدایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی واحد یادگیری تابع دهم

طراحی واحد یادگیری تابع رشته دبیری ریاضی (آموزش ریاضی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی: کاربرد های نرم افزار آموزش مجازی

هدف از اين پژوهش، معرفی و آشنایی با نرم افزار آموزش الکترونیکیLMS)) می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی: بررسی چالش ها ، مزایا و معایب آموزش الکترونیکی

بررسی چالش ها ، مزایا و معایب آموزش الکترونیکی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی دانشگاه فرهنگیان:تدریس نشانه ج

مقایسه من حرفه ای درابتدای درس کارآموزی با من حرفه ای در انتهای درس کارآموزی

قیمت : 54,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش ارزشیابی توصیفی چهارم دبستان (کارنامه نوبت اول)

دانلود گزارش ارزشیابی توصیفی چهارم دبستان (کارنامه نوبت اول)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش ارزشیابی توصیفی پنجم دبستان (کارنامه نوبت اول)

دانلود گزارش ارزشیابی توصیفی پنجم دبستان (کارنامه نوبت اول)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی