فایل های دسته بندی پایه دوم دبستان - صفحه 1

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه فعال

“در این قسمت از آموزش های مربوط به حافظه تصویری در کودکان (شباهت) ، به بخش کاربرگ تقویت حافظه فعال در کودکان می پردازیم. توانایی انجام این مهارت ها برای تمام کودکان ضروری است”

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان

دانلود مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه دیداری

“در این قسمت از آموزش های مربوط به حافظه تصویری در کودکان (شباهت) ، به بخش کاربرگ تقویت حافظه دیداری در کودکان می پردازیم. توانایی انجام این مهارت ها برای تمام کودکان ضروری است”

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انلود طرح درس مجازی دوم دبستان مسجد محله

انلود طرح درس مجازی دوم دبستان مسجد محله

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت علوم دوم بسازیم و لذت ببریم

دانلود پاورپوینت علوم دوم بسازیم و لذت ببریم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حل المسائل هدیه آسمان دوم ابتدایی

دانلود کتاب حل المسائل هدیه آسمان دوم ابتدایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حل المسائل علوم دوم ابتدایی

دانلود کتاب حل المسائل علوم دوم ابتدایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حل المسائل ریاضی دوم ابتدایی

دانلود کتاب حل المسائل ریاضی دوم ابتدایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل