فایل های دسته بندی پایه دهم - صفحه 1

طرح درس روزانه تفکر و سواد رسانه‌ای دهم

طرح درس روزانه تفکر و سواد رسانه‌ای دهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه الزامات محیط کار پایه دهم

طرح درس سالانه الزامات محیط کار پایه دهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه درس الزامات محیط کار درس قانون کار

طرح درس روزانه درس الزامات محیط کار درس قانون کار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست عربی دهم

تست های عربی دهم

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش (گروه کلمات املایی بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش (گروه کلمات املایی بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس (ویرایش بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویرایش بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس (گروه اسمی بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (گروه اسمی بخش اول) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس (ضمیر ها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ضمیر ها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس اوزون دگر شکلی از اکسیژن در هوا کره (بخش اول) شیمی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس اوزون دگر شکلی از اکسیژن در هوا کره (بخش اول) شیمی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی