5,000 تومان
  • فروشنده : darsifile

  • کد فایل : 12970
  • فرمت فایل دانلودی : .pptx
  • تعداد مشاهده : 2317
  • تعداد فروش: 21

آخرین فایل ها

- بیشتر -

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی

0 2.3k
پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی
فرمت فایل:powerpoint
تعدا صفحات:32اسلاید
شرح مختصر

با توجه به اینکه دِنا به عنوان ماده وراثتی، حاوی اطلاعات یاخته است، این پرسش مطرح می‌شود که هنگام تقسیم یاخته، این اطلاعات، چگونه بدون کم وکاست به دو یاخته حاصل از تقسیم می‌رسند؟ این کار با همانندسازی دِنا انجام می‌شود. به ساخته شدن مولکول دِنای جدید از روی دِنای قدیمی، همانند سازی می‌گویند. با توجه به مدل واتسون و کریک و وجود رابطه مکملی بین بازها تا حد زیادی همانندسازی دِنا قابل توضیح است؛ اگرچه فرضیات مختلفی برای همانندسازی دِنا پیشنهاد شده بود.

همانندسازی حفاظتی: در این فرضیه هر دو رشته دِنای قبلی یا اولیه به صورت دست‌نخورده باقیمانده،وارد یکی از یاخته‌های حاصل از تقسیم می‌شوند، دو رشته دِنای جدید هم وارد یاخته دیگر می‌شوند. به دلیل این‌که دِنای اولیه به صورت دست‌نخورده در یکی از یاخته‌ها حفظ شده به آن همانندسازی حفاظتی می گویند.

در پروکاریوت‌ها (فاقد هسته) که شامل همه باکتری‌ها (ریزوبیوم گیاهی کتاب دهم، استرپتوکوکوس، ایمنی یازدهم و...) می‌شوند، مولکول‌های وراثتی در غشا محصور نشده و فام تن اصلی دارای یک مولکول دِنای حلقوی است که در سیتوپلاسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است.


5,000 تومان