4,000 تومان
  • فروشنده : darsifile

  • کد فایل : 12976
  • فرمت فایل دانلودی : .pdf
  • تعداد مشاهده : 6952
  • تعداد فروش: 14

آخرین فایل ها

- بیشتر -

سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی

سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی

0 7k
سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی

سوالات ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی
فرمت فایل: pdf به مدت 24 ساعت
تعداد سوالات:37سوال با پاسخ
شرح مختصر

سوالات با پاسخنامه درست آزمون دوره آموزشی برنامه ریزی درسی دارای در مورخ 8 مهر ماه 1399 از متن آزمون اصلی برگذار شده این روز بصورت pdf  قابل جستجو و با کیفیت بسیار عالی به همراه پاسخنامه صحیح که ده ها نفر از فرهنگیان متخصص آزمون ضمن خدمت بررسی و آنالیز شده استخراج شده است

برای موفقیت بیشتر شما همچنین از منبع اصلی و تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی جهت مطالعه سرفصل ها و آشنایی بیشتر شما فرهنگیان با آزمون پیش رو اضافه نموده ایم ته قدرت پاسخگویی و اطمینان از پاسخ شما در هنگام آزمون به مرحله 100 درصد برسد و جای شکی باقی نماند


4,000 تومان